Publicacións

Share icon
Incidencia da actual crise sociosanitaria sobre a dinámica demográfica en Galicia
Incidencia da actual crise sociosanitaria sobre a dinámica demográfica en Galicia: Informe que presenta ao Parlamento de Galicia o Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, xaneiro de 2021

O Observatorio Galego de Dinamización Demográfica elaborou este informe que presentou ao Parlamento de Galicia en xaneiro de 2021 no que se fai unha diagnose da nosa dinámica poboacional. Este informe complementouse cun segundo documento co título Galicia perspectivas demográficas, (Segunda parte.-Análise DAFO e CAME) que buscaba ofrecer unha serie de conclusións axustadas á realidade demográfica de Galicia. No citado traballo quedou patente que Galicia, como o conxunto de España, completou hai décadas o seu proceso de transición demográfica e segue a estar inmersa na serie de transformacións características da segunda transición demográfica ligada ao incremento da mobilidade e a importantes cambios sociais, económicos e de valores. Neste contexto de profundas transformacións sitúase a pandemia da Covid-19 con indicadores de recesión que non se coñecían desde hai moitas décadas. O informe reflexiona sobre a necesidade de que este cambio non pode ser puramente tecnolóxico, senón que ten que ir acompañado dun cambio educativo e cultural, como se reclama desde moi diversas instancias.

Autor: Observatorio Demográfico de Galicia ; Coordinadora: María Xosé Rodríguez Galdo... [et al.] | Ano: 2022
Galicia, perspectivas demográficas
Galicia, perspectivas demográficas: Informe aprobado polo Pleno do Observatorio Galego de Dinamización Demográfica en xullo de 2018

Informe elaborado polo Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, coordinado por María Xosé Rodríguez Galdo e aprobado polo Pleno do Observatorio en xullo de 2018. O informe, estruturado en dúas partes, analiza polo miúdo os procesos do cambio demográfico en Galicia, polo que adquire especial relevancia a inclusión de todos aqueles aspectos relacionados coa súa modernización social e demográfica.

Autor: Observatorio Demográfico de Galicia ; Coordinadora: María Xosé Rodríguez Galdo... [et al.] | Ano: 2022